Business

NEWSOM STAYS: California Gov. endures the recall political election that positioned the greatest danger yet to his management

Gov. Gavin Newsom passed the ultimate test to his handling of the COVID-19 pandemic, with Californians decisively voting to keep him in office. ...
California Gov. Gavin Newsom speaks during a No on the Recall campaign event with U.S. Vice President Kamala Harris at IBEW-NECA Joint Apprenticeship Training Center on September 08, 2021 in San Leandro, California
< img src=" https://i.insider.com/613f5abda30aeb0018b53af3?format=jpeg&quot; alt= "California Gov. Gavin Newsom talks throughout a No on the Recall project occasion with U.S. Vice President Kamala Harris at IBEW-NECA Joint Apprenticeship Training Center on September 08, 2021 in San Leandro, California

https://embeds.ddhq.io/single/v5/ddhq.load.js?params=eydzYWx0JzogYidrcEZXM2lEWWxaaz0nLCAnaXRlcic6IDEwMDAwLCAna3MnOiAxMjgsICdjdCc6IGInTnRTUUlpVWFwUTVLUU9SSXpMOTFxOFkxTy9aM29UcmU2dmVRNEpqamFpNzBNejE5cHhIZWFOTENhdHRqYmlvanExN09XY1E0YTl0SDYzN3NsUHNQOTQ3d0g2T0JPRWR1aG1rbjRZa3BGVVlRMkRLYlpmbWtpejhhMWxqcEtWQmFZSUE3Vy9jZWhXZStsdDBWT01iY29qdkttTCtRN3VielhTd1drWTJKZC9zMTVHVFVWcnBCdE5NYVVibnRlS2l3K0FjK0E3S0VuVDB5ZUM1TFYxbkY2L0p5cjQzU1F4c3dHbU0va2lvbFdZbWlOSU9xWjArU1lrVlFlOERDRkliMHFtMHltRTJtYS9kU1hiUjJwTUZiTGlWWmpNTWlreUk4aDZreURqUVdCYzhjcXovKzAzK05MM3BtMnpvOEtLQ3N2dUhLZmdZZDgyZ3FTWnRGRWpEU3R5RExKMi9lV1dPNG9rWXU2SElMejhsOGxmN3NYcW90YzgyWDhVS0JFTWZSQnFPM0lwSDdyVDIwNVBtaWMyTXZrc0NES3plSDdHTlIvVEprdVFNa1BESE9sSURDblNGWjl3RDJHbXoxUEtKU0RrL2VwSTRIUG40cjJuNFltTTROT3Izd2hocE5DZVFrM0JQcXRIZVRQWlJNUHVhc21sK2dMTHNvWnhsUzk0OGV3VHBzMkFCOFVPVm1vOFlnbXRiTmFybXVsa2ExRHV5YXNYZGJ5b2ZmUmI5TTZQeUM5M2VicC9JekhSMWx1dG5qVUpJdUJhRE93TE85aksyQm52YTBnS0FvREI2ODhxcVdiR3VNN2Vvb2dGcGsrQXZ1bnlaR2NraTA3ZjM1WEdXVEQ0UDhrcVk0VUxvUFp5SXVsbTgzSmJzZVEzTXVpYzBLbVQrcUNUZWtXYTE5M2JiRnhmRVVNYnF0UGdJOEFrck9Gam9KZWFsbllFZzQ3MGdERVVweWdSaVlzRVpvVlNrMS85a09VTFRDZHgyOTViWnZmYnFCajlwZVJMTldScnROSzNSZEJKYmw5dEwvQ0dSbForcDltN0gzRWZmVE5HZ0ZNVHpTSkZ3V1kwcjlva2lPREtsVEE3akVhOFJkdWN2c1U1eC9LNVB0aTRQS09Cbm05UzJTOGl3dlRIblZrWWlQM1lEVnI1NXZBUVo5bUtDVGtwREFWRkpIeE8rSkpkR09tSXhjVHp2OHR6U1hUYndlbk9TSVdVbWE4aTQzam5LMG8waTNQUHVnNTdKcW51QXB1bTAzMHhRZjZKVWFPMWczbjhzakEyby9TK0o5WEIxNXF5eVI0aEszVXI3Qms0VHFlaG9oTkxzMWlyV0dyN1Ftamt1Y1FHOWVwNlRIc2lOV3hla0ZMSmk2R29yWUE2aTVHWDZjK0l3OC9TUEFsZnJHM042SnFhRVdPd0dXTkNsb1JtSWpBejNEQnhXUjdUZkZ5MkkrVTlKT2RIWnF5allOWERZMmliTit1cXd2ME0wMGQ1UnJRRVRPVUlCZE1QdHJObTg1YmhKZi9XRTBFVllLdWFHV0FoTUhTN0c2SG5SbjBSUWNjOE40TFZIQThDUlZ5K0pPbHRWclA2R1ZqK1pQSFZNa1ljZEdiRHgrNC9BaVNZVlQ5SEpNYWJ1VXJkeExNQUhlZ3NqZCsvSGlHSVJ4SXlEb21JUFdydmRwTVNLRDNNdDdScE9qYnJQQngvbHJHZitlLzZ1UmQ1QjVodlJ0a3docjNtTng0cDM5bnY3OTc0b2ZtS0drVm1Xa2dXSWxZODZCV0NXYnRsSDEvZXR4STZMQ1lLeGFQZDAyM3Noc2hIMFVYUWt1SWdGb2JOQ09LUXk2Y2lnNEFSR1hEcHlvZll0TTZHWi9Qb0pkNkJVRllUL21oNjR6aWJCQjVYeDcrSjFJZ1ZkTlhtSGxIVENvcGlmYkxwUktiUVdOZi92NFl6ZjZKaVUrQzVaQmZseFc0QXhsYUp0Z29HVWlUcWtVS1hKZWtFNTFCMHpObTYyeWdndXoxSkl0cnBEaUViWGtKek96NVRzOC9DQ2tjbWlyV3ZoUnhWbUc1dDFuRjJxaGNhdVF0MWNFbjJwOUVYdnRTWjVGemFtL0xSR0V1cElHcG0yNUFrZzJCRWxMejdSZmxSUGh3RFBhMEVmMm1aQUM4YndYZVF0SUVXbWFuY3hkR01LK3dNNXFXY2RYVy9GRWRhNzJmQjRLUFp5V3g0VlJzN0JsUkdaY0FidTdQaS85YnA4WEp6MmN6OWN2RkhndEU4VVgrekVGY1Z6OG54Qmx2TTVFTld2S2JpbmZQYmRIMEcvS2taVFZMV1U3bklPVis0dUVPYWFlR2oxL2RrUlpRczFXNXRRbVQ3dWFBV1RQZlQvclhyRXdZM3VuelBMcFp4bHQwTUhrNktZYWdJeHBVWnFMQ25HeVE2azZzeXBiMjBaSE9laS9QbGVZTHhYK0U0MURScm9ENkVmK3BGR1kyK2d0MVpqTXg0RHNxbDdRaThaOGJScDExazRJbGRqNlFhaVZ5WFluL1VRQzVLYzRRNEF3cVZoVHg5WUhUYVdaaWVCamtsQVNPUVVvNXRjV3FKc2dVVS9WdDJsVHhzeENwNS9GNEx0d1c4N1VLcFRQcHlXMXFmS29CUnRrQWVCaWtDeXNHZkhNUDBtUUZ3ZUZGQm8rZi9VeFFkY2NzaU1vek5yQjFROGFxRWFGWXdMTjQrc1ZEbTZyQWFWQksreTlqYlJZc3VwSGpuQ3kyUzBpMmo2NWtIM2JDSkFtMzRjNlZBYmhXVzBDMTBjWEg1cjVBUDZRYzF6SlgyTEJoeFJxQ0FjcHhMN2Rpd2UrRkZtclRGTElFbUJOSnBZaXBLQndYeCt2SEJNbUpmcHVYeXFxTmQzU2FnMm1tYWFXeU5qalZHWlJnWUt2N0d1aHNnSHhNV0RwbXY3M3FJMXgvQTVZYjVLQVNxbExCMFpKdm5FaEVLSkJkZ2hrWlRreERWdjFQanc3ajJldzFEWDBveHMwRHN0cTROZUJjSUc4S2plZ013TW9jM0xZZWJSVHpnL09yZzRkVTZkak5DMFZqRHNEaGg1UjMzOGN6V2x1VlFRTW5OSW9ieVY3NXRYZUJ5MUgzakVpa0s4L1pFeEhySFVRSWRVc09vdDlyYWRzeE5rL1ZZd3d1eHBiUDdGNTAzd3BWc2t4WDFySUZTTWUzcTVEWjdWa1JDaUJONEtnMWJvSU9VS1JWeHJXbzgwSUFBVmdaOWlCRGhBUUVqMVVtMFRBdTlxQjVOZjR3TlQzNFdpdkJ1elI5eno4ZXl6NndSMzdITllFMFAyWHZNUEMwWFIzRFRSQk5mQ3UrTVEzME9RTmJialhWbk5lcGFzOExBeDA1SmRZVWhNUmlBZktDYjV5OFR4Qk8xWEdLb0ovSHFqSkhUalZnYm9UWmhuK2d3RzArUHJuek5MVjNqTU9wdm90UmdveFAyckZLVmxkcjVSb0NrdnhaTzBZMHFOdUx1b2F4bE1UTi9JS3IrekdvdW1GTE1OQ3FLVmVWdWc5TGtuazA1bVkyN01lVzJGNFVOTlpHOEQrbFdOZnBEMTNUT0pHS2YzWkgxQ2NYMW1tTCtrVkNWS1hPZmF2aC9ndVR1RSs0YTR1dXV6OHpTbk9mVDhGLytEK2ZueVZYL0puTXZNTW9LaWt6anpRYXoyNkJDR29VYkVPSTZPeFRKdEdCZTZWN0pwNkhuYllLY1JoK0VZbEg3NTBPNTVna2FwRDRIV3dNSGI3Tzd2OUhlVlEwZ3VHbU1zNDVDaDhOUTBiVkpodzN5bkVwUy9oeC9rbkx2L3loREVlVkQwMVVTcm12Z0ZsTGgyV0hSY0dsczZ4RmRZQ1p6Mkx0Rk9BS1RyQjFYaVluM2xyNDdCNFdEeDdGVUhKbURIbklPR29GWllnenc5TXVBSDhVSEpncW9tYmJaUkVQV2dvSGNTR1FPdWRpZThJc2NDZXArcmFKRW9SYjZBSC95WnR1bGRRZWY0YjNGQVlMcFZlbVZaL1Bva0dzZ0NZcXlFTzFNaVdHNXkzVXNuMmxPbms3S3Zuc0d3ZUhhVjIyamJPTmlVbVBtNytneVAwSUV0ckgrOXdZUHZGSEoycVNUY28yZForSlRUUGlJc0pBaVhIZ2xLUTZPYmZhMEw1Z0VmZnVHU2xxMmRwR1FieTI4S0IvOEFpNDgyZmZ0Z3d3OWE3L0FSNTFVS0JZaXV6a0dtM3JQZVd4T2Q3aTJVcGVOTnE3cmlSVjU4dVdXeHJOMzZ0aFRBdkYvY0oxQzBQTkJ3d2FSRTFGWEtnSXJKWGtMZUFiMkt0TjdobUNiVWVkYXRUR21tODFZR0ozQm82b0lvaklENU1udFNpQTZhVEkzVDhsNG9VOU5uVEFoczF1YmlJbTBVVldzbHNYZTdVWHlCc3hBZUtMZU1ZQ09lU20yVTU2ZVU1WkVITFNkWUpHbVVpWW0yd0FYQWY3c1BORXFHZUQraUlMZXo1UFU2bFF4eVVXekwwbEkyMm5ZQUxVSEpFVU1TeERmMjdyU3RoUzQ0SWtObngyVUozU1Znb1dzekxjc2FaTHJBWnpwaUhoNkdkejdHRWVrcU4zNEJrMmYwclNDVnRHWS9rRzU0SzEzU1lVeDRPK1dFb2tSdUlnT0FGYmc2dWdCSUxBbU5jZnNPS21BaUNnNjdlbkhZQmljWkl5eitzMm5DZG5ZenZJdjNJU3owMUh3WHFYeUM2R2wxMHFxR1lpeHBVTm52U1RwWVFwdWZhT2t4anBTd1hGVFBoeC9FNVJYRjQ0WWxrKytxTUxaSnRpRWpDZWxnZzNRa2tTVE5lVWhERWx2S2F1bGIyeXk4TG82MldleGZSRW5LOEZxMEVUNmtzak9rb2NMWERWcjczV2RyU1hSUG1hSzF2MnRldnFVTE9MSjYydko3YUJuWDZPY3NiNTJGT0gxMTA1WGNrT2ZGdW1Hd0dwVkRlNU41WWlrSzRmeXV5ZXVkWGtVWVpGeTNsOVh3Z3d4aXUzWnAxaTliaXVXMUJTU0MybmhUdmJHTjNKYVF2dGNjSDY4SC84aGhqYmd1QXVMMEVWeG5MaWdvbycsICdpdic6IGInbnhnaWd5dmRTd21IWHIwQjJ3R2JHZz09JywgJ2NpcGhlcic6ICdhZXMnLCAnbW9kZSc6ICdjY20nLCAnYWRhdGEnOiAnJywgJ3YnOiAxLCAndHMnOiA2NH0=
https://embeds.ddhq.io/single/v5/ddhq.load.js?params=eydzYWx0JzogYidsTHFSRmpXTmlBQT0nLCAnaXRlcic6IDEwMDAwLCAna3MnOiAxMjgsICdjdCc6IGInY24wUlc5cDM5R0VoZ1k5ajZSZ0pXTTJnWVNLellWWSt5ZmwwRHRxcTF1eHNxTWVUZ2V3VDNaOWxicFVNaHc1d0ozSFcyRTROdEtvMXdKdm1obUNQUVorNjBubUpCN1lIYkdNYjVldnlzcXhMeTl6WkJSanNRSHdDcEx0ZU9qc3JTWkNGU0I3SkxEZDVWcEkySDVwNC8rRjJ2WUMrQmJ4SEkvZUVYcmppL1ZLYllsaW04U2VZTmZENmVTMHhsREZrdnkyWHBCOVdQczVzMDAyUlZSUjlxZlZZcE1aamU3cGs1VGRuUVp4bzJFMkcyS1FqZCs5d2RYb2xJOUE3QUVnWXpVWUdaNDNzbmlrV21BUDBmSUdMU2ZPZ0x5cU9CQkpNcFgycDhHS3FrdnM0NlJSWXY1N29haXJuOVN1WXhrbzFRdmlvUUJRVmh3UlMwZzBaV1ZGTTNmUkZhUFdWZ2NjeWRPY2tpN0RuK2ZSOEcyNXo3SHUvRmc4cEp4ZG1mU0ZpMVljK3o4TzJ5OUZuSStQZmpTaEpEVGJrS2F2Vm1aeEFILzNnWUwveTNLV0p6eHhCNGNiTlNtMGVRelFvVGpvaUhVN3FReVhlb29EUnkvOXFQYlNXVUdyWkQzUTFqY05BNE5vTUdxcTFqZ0R3aThFeVo4TzFqUzhRWjFxb3JrQW4wYThiVUJmcU9GY3VhM1p5SDhyOGlUMUZNUSs1b2U0Vm5zUFpSdmNrVnQ4UnVxVDBoUkYwdHNtazd3WTNjNjVveVJ4T0QyTzBxM1RzdDJmb1VqTkR2Zkl2c0dXT21UT2o0ak0rVXVKMU00eUliVGdaSkJMWTRZY0VDYXUzUDlXanA3RnN1U0hDNnBJTC9nREZZZGZWY1VOWDZqYVpZODBlUDdtTFR6cGdhQTB6Yk81R0V2dFR6c0piUURPTjNhRGV5amgwL05aM25LUitRb3JmRTZRTDkwZzc5bFFTT0d6WXBJL2FRZnhNR21kMC9IbWdoNGgxSlBvSitmc0JpSFNmTkhTbk5WZE4wZk5VR0hRaVBsdG4rNElnN0UxSGxNTS9Fb2FORDhzbEJmenFGZEx0Wm00cTN1bitUREhZcmtJRW16UDh6azNBRjZoeU4waWZhQ3IvU3J3TU9xR1BIdG84cEpTUDR1VTAzVTVlUVlPMno0WGdJcEl6Q0x2MWF1SDBBd3lnZzVubnV0ZlJ0TEVNZ1RVM0tLM1hVMHdVTzd2MVVKZ21oVnA0MWNPa2NKL2dLT0t6bGxSQUloWnRhSFA1LzdrL1BUT2g4U25ZN3dBVGNydXdaNE5qUlN0NzBHYitIeGcxdEhnSXkvNTRxd0kzK0xaWVdlZGlLNVNyVm4xZDVFTGxzOHJYTzl1RFVtZVBtcWpFc1JRb092Tmh3RmRJblp2MXVCTU43dFk0bGhXa1pxeU1PbzBGK25uNWgwU2MzWk1yaURqNWtLdllVQUtLdGFYU1d4TytQUml4VXJrdVFncDRlSFJldTVjRUxSUnJ5VmJ5d3NxTWs1R29HdENPL0VPR0VuMzVkZmJKK2JXeFU5TkVkSWhISE9TYVJYNnZBdFpzL2ZwSmZlbmEvUDhORUJKSmorNVdqY2RRVGZyR1FuV2VXdCtBR1JtSDk1RThwVUJmelpkTXRvNkdscUx3M0l3K09Uc3pMNHJGNWxlSFFZTE95eTZnNmpJbHc0TXFXRUhucUN1amJmUTliMzRIVk1XNEVsRk9mbU01RXVTQlp3YkJNSzRlK0VhSndYNUxQeStRVDJEaldVTWlLRmpVeW9xKzNJdjZuaCtwVVFhd3RaREE1alVPSGJLQnF6bURueTZ4ek5SdmZBS3g4ZUhHR09TemlQYTVIZmttZllPbDZmazRvV3IrMFRVZFBOOENNQ0ZlcUU5YmlITEVzYXdoWUQ1VUZEZkkxUFRjRVhicEFIMmpNWkFTQlJ5c0gyWkFzZEhQMGJMeGNhSGpKNkNBUEhhdFBSNXlZM2I2YlJmN3FDdEkweTl6WVNHZGtDVGwya2pZT1k5K1NPalBIM0Y3ZEJXQUNFLy9kVjdKc1pzQWR4SVAwTzFzK1lmU3hCTm0wWVRHL1RVc294RHU5QWFTM3FTS0U3MGd0K0c4MFRob3NzMUNkV3d2NERkVjRoU1BvRURtUGcyK0VDQ3ZSYzlYNDFtKy9xU0t0MnJGUUx1WEtjbzJiQ2dxM0FpQkI2SEFkRThscUFvSkhmN3MrbzFRM2Y4SG5QUzRXbkpjNFh5eENRTlpjc1NYSHNzQnk3T3ZVQzFTZUpqb3RRdWlhOG9ldFRzdEpENnhNVnFGZnZkOTRsZmlCQVhMaVVJM3hrNkUzQmwrdXZHNFh5Rjh2SEpYQWloM0gra3d6MjYwSDJtTnZ6M0xLZjJwYmlsM0FQYzlnOEFmUmJSSUR2MDF1RXN5NzZSWVNSZ05tVDZwRTk5Q3BrV2VmRXoreEE2S1I0TkppcXArRnBYMGt2blV1ODc5elBFTlhPTTJFS0o4NHpKdHlwSW5PMHl1S2JIQVp4UG9uVDhsZ0VHNm9WYWx0UDI3YTZjckFxczNPSEsvdTRSYmZTU2VJT3plKysyU3JuR0hBL2xpdWhPR3l5NE5XdWpINGhGYjFOb0N5d0FtSkFpSTU4U2ZDc1lYK3pCM0dtY3dpcGdzdTVHdStXcEsxZkNER1pvRXEyWmcraEpVQytmT1NIL0ZzUE5xNkZ6TnBaL3ZJTFZEY0hidHRYN2J3V2dBYkdsV2NrQ0VoQ1hTbVBPMEN6TW9kVGlvWGtMSmE0MS9kUndpTEVOR1hRczdmVFowUC9ZbHlHcHYxSm5PSTRuN0VBa0dqY1FmbGhCWUNLeWI2WTZMTEIrSHYxNGI3eVZTZm1tMHNSbG9YQkhzWHpTbEZiTlhyNFlkQ0RoQjdyL3p1RU1nZVhxWGtZeHdYeE03cjRPVWQrcllXUXp2bUdtbW1FeDQ4V3YvS1VOYi9LNmZnMXJCazNKQ05UZ3NYN05JQ2lybzhDVGxWc0VlT0NGWmw1bXkrSTFSWXZZTlMyQk5Mbm5hWmg1S3F4SWxGWlMwaTBBdGt2R0FrckJRSStCQkRGcDduZm9QRmpkZEZReDlueEllVkJ5UmlrR1FYQ2YwRWxrUWJoK1VYYVdXZjN2dnJpS3JISndoUERodWVobmZ5azVMK1NkQWZ2aTdFTGsxeGpQbFRQd0hVRG5TWlltdnhVK2pWRU1sTnJhZlF1Y2xYYlZyaTZteURFWk5FUHRmZHQ4ZDNuTGxhQnh5QkZFc1NtRGZvNXV3bU9haC9OaVFqaGRuanZGd2gvYkpCNmhTeFVTRVYwaGNvRmhBa2dkRk9LSEozUzlDVWJKM3plTGNIUUJiTHJHSys0VjFmNmdyaS9xaHhDcDlzei9qYTBYVjM1R1FhNzh3ank1TnB3bnZrKzhVekZjdjRyWE1QYWJ3ZnhYNTFyNGtpOWtOZEZLOGJnRUswK014VXlOWWtnSWJSeXI4VXpselJ1Q0paSWR0c3Yzb3FUZnNVaVlrODFyczNQc2Q0Z0hRQmNqRi9vTk1nWTAxUHZob1owQUd0UnZUWm1kK0RVOGYwbERwNGRxelhOd2pwU1l4bDlLejllQVBIbXVvUGRNNFlYK2JXUDh1Ny9CNFE5cnl3cVNWUitpVXc0RU9YMFp1Rk02TzZWRUdSZnNKNmc3TFpVWlY1MnBjUGs5ZkdteHJySGhxTTRrWmUyRG9iSW92a3MvMVovOU41bkQyTlg1TmdieDhNampwUUVhc3pDYVlRazMwTVVSNUJhNDFwc1pnRkV6TUczTGdXNHRWRXpwUkdEMERaL3l0V2dsREZhTUNMdGZLQ3dBZXU0dnNJK1orYmNjNTlLTlVsZzQxT3NHNjBKWXpVR1RnRjlNclY3d1pBZnYzT2NvbXNQU09IUEFKdlBEY0plMzNLUW5ZdGw4L1U2dmtBWmRESVBFMk9OMks2dUJCcHg2Uk9PSlFCdjBkS2cra09PRVJodVAzTkQ4QlNzRHRjRDZCREpSZWhTeWJzT21Kc0VTZGFXZ3lRQ29wcEU5OTVYMzJFSTYxbVNqUlpjQktVd2VkS0NTenZPQXZEcnA3NFhudWZkUzJEc0hySkp0cWUrcVdNM3c2Vk9XdzYzcDZraFNLSWtEYndHUFhnVTJoTzBPZ3JSc1ZYc3kxMzdEb0VxUytRMmFaRkFLRlpzdzBiRkgxTTJES0dMamc4S1RVbXQ2SmVjcmRQUWpwdm0yQkZCMm45b055aEpPUzFnWEovQWdmbVdGM04vZFBBZXk5aEV5RzF1eS92dHNEN2JCK2U4UW0xRExIR0YyVUJXcEhZNUxrOTg0QVNkVmdBNTdrV0NNUFNyMjVQbjM4a01uUU04c3ZDWW1EcHFZTnY1QTkzUUFmQ20vRE5ZWnFLU3dtR2VFZitLd2RwcTIrTGJ3aENWaVV2L3ByaVF2V2I0aklhM3ZqZTR2RkRKUlZVQjlSL3k0aThubmtReFFTOVUrSCtEckZmQWhCYTlucmxOK044aFViUzZadDg5b0EwczNseUVHeEsyTlBtQ09DbTRlQ1V6d0dVODRlb0NUQ0J3UWlvYWQvTXpkcG0zTjFIOXU0Q3l2a2hwWGtFTXpWeG1nYUthenRsTTd3UjRUcm00WXQ5WW5ZWmdFUUxacDdacUI5SzBteHlUY0hPdW9LYXVVUmxHREVXcmxhSGtCMVBTaXZuandXK0Y5SkxqZFhwaThyYVdINjIwaXFsUzRxZWVuUTZJWWs4dDNrYzljenRRR01HdlF3WkpQY0R0UjFDcUhPOEpUbjMyQTNDTGRvbCs2b0R3dFpnZUJMR084Mml4dUhyYnBFcmVsakoyZmRLem1aRTJCR2wwMjVvYlNiRXA5c2d0dUlwRlhBREM5Nno4SWZTenk4NHhYc0dueVhMUmFoOUU3bzNmQzBqTk1wOVRPT1Z4NzlhcWxtcklab3gwdUs5RU1kUUVRUjMxSXVkcXhYb3Zub0t2eG1oeDJlUkdmcEFVQnFGMnZMb1lVNS9SNU1JN3hFc1RKa21OT0JReGVPK3E5K0laRGp6ZGFMdldmQy9PbTcySzRGbXVjZ1EyejFvKzZNaWVhKycsICdpdic6IGIncnVJR1o1V1JjQjNqVDgrUklqT3d5dz09JywgJ2NpcGhlcic6ICdhZXMnLCAnbW9kZSc6ICdjY20nLCAnYWRhdGEnOiAnJywgJ3YnOiAxLCAndHMnOiA2NH0=

California Gov. Gavin Newsom talks throughout a No on the Recall project occasion with U.S. Vice President Kamala Harris at IBEW-NECA Joint Apprenticeship Training Center on September 08, 2021 in San Leandro, California Justin Sullivan/Getty Images

Leave a Reply

%d bloggers like this: